1. Tuyển điều hành diễn đàn, có trả lương và nhiều ưu đãi, liên hệ http://facebook.com/nhanonggiau
  2. Diễn đàn Nhà nông Làm giàu đang chạy thử nghiệm, rất mong nhận được đóng góp của bà con. Xin gửi email về nhanonggiau@gmail.com

Nhanonglamgiau.com - Chế biến rơm rạ làm thức ăn cho bò

Đăng bởi hungnguyenthanh

Rơm rạ thu được rất nhiều sau khi thu hoạch lúa, nếu để nguyên không chế biến cho bò ăn thì không hiệu quả vì rơm nghèo dinh dưỡng.