1. Tuyển điều hành diễn đàn, có trả lương và nhiều ưu đãi, liên hệ http://facebook.com/nhanonggiau
 2. Diễn đàn Nhà nông Làm giàu đang chạy thử nghiệm, rất mong nhận được đóng góp của bà con. Xin gửi email về nhanonggiau@gmail.com

Điểm thưởng dành cho hungnguyenthanh

 1. 10
  Thưởng vào: 14/8/14

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 29/11/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 5/10/13

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 4/10/13

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.